EZgo

תהליך רה-לוגו ומיתוג מלא הכולל תת מיתוג למוצרים השונים.
יצירת שפה ויזואלית ברורה באמצעות אייקוניזציה של כל תכונות המוצרים.
קבצי אנימציה להמחשת ה data flow ובינה עסקית
EZgo
אינפוגרפיקה של שירותים
EZgo
איקוניזציה של תכונות
EZgo
EZgo