EZgo

תהליך רה-לוגו ומיתוג מלא הכולל תת מיתוג למוצרים השונים.
יצירת שפה ויזואלית ברורה באמצעות אייקוניזציה של כל תכונות המוצרים.
קבצי אנימציה להמחשת ה data flow ובינה עסקית
EZ_hd_3
אינפוגרפיקה של שירותים
EZ_hd_1
איקוניזציה של תכונות
EZ_hd_2
EZ_hd_4 copy
דילוג לתוכן